VERNIEUWING VAN HET RECHTSPERSONENRECHT OP ARUBA

18
Jul

Op 28 mei 2019 is door het Parlement van Aruba een Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba houdende invoering van een boek 2 inzake het rechtspersonenrecht aangenomen. In de slotbepaling staat aangegeven dat deze landsverordening in werking treedt op een bij landsbesluit nader te bepalen tijdstip. Dat landsbesluit is per de datum van deze nieuwsbrief nog niet geslagen. Uit oogpunt van anticipatie op de inwerkingtreding hechten wij er waarde aan om inzicht te geven in deze nieuwe wettekst waarbij de verspreide regelingen in het Wetboek van Koophandel, de Landsverordening op coöperatieve verenigingen, de Landsverordening op stichtingen en de Landsverordening VBA worden samengebracht.

HBN Law Nieuwsbrief – VERNIEUWING VAN HET RECHTSPERSONENRECHT OP ARUBA