Werkgeversaansprakelijkheid geldt ook voor vrijwilligers

16
Jan

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over de vraag of vrijwilligerswerkzaamheden vallen onder de zorgplicht van de werkgever en meer in het bijzonder of een werkgever aansprakelijk is voor schade geleden door een vrijwilliger tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden.

HBN-Law-Newsflash_werkgeversaansprakelijkheid